Відомо, що положення країни на політичній карті світу визначається не тільки економічними  і політичними перетвореннями. Якщо проаналізувати вітчизняну історію, то можна відстежити ті періоди, коли в Україні з’являлася велика кількість талановитих вчених, творчої інтелігенції, освічених людей, що давало можливість нашій країні зробити ривок вперед як в науці, так і в культурі. Цього ривка, як правило, передувало виникнення якісно нової ефективної системи освіти.
Науковий і педагогічний колектив «Колегіум «Олімп» свою місію представляє наступним чином:

 

 • Виховувати гармонійно розвинену особистість, патріота української держави як складової частини світового співтовариства;
 • Виробляти у колегіантів здатність до свідомого й ефективного функціонування в глобалізованому, інформаційному суспільстві, зростаючої комунікативності життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності, навчити колегіантів вчитися протягом усього життя;
 • Всебічно розвивати фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
 • Гнучке і динамічне реагування на зміну факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;
 • Досягнення високої якості освіти, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень на базі сучасних інноваційних інтелектуальних технологій в комплексі з вирішенням соціально важливих завдань практичного значення.
 • Єдність наукової та освітньої діяльності педагогічного складу та колегіантів.
 • Мобільний та динамічне навчання, гнучко реагує на глобальні зміни і забезпечує розвиток економіки України та країн світу, що сприяє розвитку навичок колегіантів;
 • Новаторство і креативність, що вимагає від колегіантів і педагогів постійний пошук найкращих шляхів вирішення поставлених перед ними завдань.
 • Забезпечення високоякісної освіти, що відповідає світовим стандартам;
 • Організація наукової та інноваційної діяльності в умовах інтеграції у світовий науково-освітній простір на основі менеджменту якості всіх процесів
 • Забезпечення високоякісного освіти, що відповідає світовим стандартам;
 • Забезпечувати високу функціональність молоді в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей;
 • Підготовка колгіанта, що відрізняється креативністю і підприємливістю, прагненням до пошуку істини, саморозвитку, здатного працювати в команді, проектувати нові види діяльності адекватні викликам часу, орієнтуючись на потреби суспільства і виступаючи з ініціативами інноваційного характеру;
 • Паритет між традиціями та інноваціями
 • Підтримання унікальною внутрішнього середовища, що сприяє вільному вираженню думок та ідей, що підтримує культ знань і прагнення до успіху.
 • Надавати високоякісну освіту, яка будується на принципах гуманізації та толерантності, демократизації, практичності і прагматичності, неперервності та варіативності, адаптивності та оптимальності;
 • Поступово інтегруватися у світовий освітній простір, одночасно зберігаючи кращі традиції системи освіти.
 • Розширення інноваційних підходів у науковій та освітній діяльності;
 • Розвиток колегіальної корпоративної культури, що забезпечує підтримку індивідуальних творчих починань на принципах свободи, толерантності, комунікативності, діалогу, що дозволить сформувати загальну систему цінностей Колегіуму
 • Створення творчої атмосфери для колегіантів та усього колективу «Колегіума «Олімп»