Приватна школа на Оболоні Колегіум Олімп – це розвиваюча система дошкільної, початкової, повної середньої та позашкільної освіти, якість якої доведена не лише роками плідної праці, а й відповідністю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Провідною ідеєю створення освітнього середовища в Колегіум Олімп є формування успішної та впевненої особистості, яка здатна до саморозвитку, самоорганізації, самодисципліни та позитивного впливу на навколишній світ. Для реалізації цієї ідеї в Колегіум Олімп створено психологічно-педагогічні умови для індивідуального підходу до виховання та навчання учнів. Кожна дитина володіє унікальним та неповторним поглядом на один і той самий предмет, подію, оточуючий світ, тому разом із загальноосвітньою програмою, всі учні нашої приватної школи на Оболоні Колегіум Олімп залучені у творчу та проектну діяльність, яка не лише допомагає втілити думки, почуття та ідеї в конкретні результати, а й розвиває дітей у напрямку творчого мислення та нестандартного підходу до звичайних речей. Наша приватна школа на Оболоні ставить цілі та задачі – розкрити унікальні таланти кожної дитини, дати їй поштовх у розвитку індивідуальних особливостей та навчити користуватися набутими знаннями та вміннями протягом всього життя. При цьому розуміння поваги думки іншого та цінностей оточуючого світу є однією з важливих та невід’ємних якостей, які наша школа на Оболоні виховує в дітях будь-якого віку, адже це є дуже важливим та необхідним для соціального комфорту та адаптації як сьогодні, так і в майбутньому. Навчання в Колегіум Олімп ґрунтується на повазі до кожної дитини як до унікальної та неповторної особистості з властивим лише їй набором індивідуальних особливостей. Саме освіта, у центрі якої стоїть особистість, стимулюватиме прагнення кожного учня постійно самовдосконалюватись та створювати матеріальні та духовні цінності, змінювати на краще суспільне життя й себе, аналізувати і оцінювати наслідки цих змін, доводити цінність своїх думок іншим людям. Це можливо тільки у рівноправному, партнерському і доброзичливому спілкуванні з викладачем.